ОУ "Христо Ботев" с. Пирне
община Айтос

На 17 ноември 2023 г., учениците от VI и VII клас от ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне се срещнаха с г-жа Росица Димова – председател на Общински съвет по наркотични вещества в Община Бургас и г-жа Мария Костова - секретар на МКБППМН към Община Айтос, които проведоха беседа за вредата от тютюнопушенето под формата на игра с въпроси и награди за всички участници. На достъпен език и подкрепено с любопитни факти и въпроси, г-жа Димова и г-жа Костова запознаха децата с вредите от тютюнопушенето. От своя страна учениците не пропуснаха да вземат участие в дискусията, като споделиха собствените си наблюдения и получена информация от Интернет и други източници. Учениците изявиха готовност да разговарят със своите родители, близки и приятели за вредата от тютюнопушенето.
Срещата беше организирана в партньорство с Общински съвет по наркотични вещества при Община Бургас и МКБППМН към Община Айтос.