ОУ "Христо Ботев" с. Пирне
община Айтос

Велико Благоев от IV клас с награда от Шестото Училищно състезание по писмен превод, организирано от СУ "Никола Й. Вапцаров" гр.Айтос.
В състезанието участваха 367 ученици от 16 училища от областите Бургас, Кърждали, Стара Загора, Сливен, Силистра, Ямбол, София, Пловдив, Варна и Разград.
Поздравления за Велико и неговия учител по английски език - г-жа Алексиева!