ОУ "Христо Ботев" с. Пирне
община Айтос

От 13 до 15 ноември 2023 г., се проведоха тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения на учениците и педагогическите специалисти при различни кризисни ситуации - природни бедствия, подкрепа при състояния на чувство на заплаха за живота при кризи, случаи на тероризъм и насилие в училище и пр.
Тренингите са проведоха по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, а лектори бяха експерти с над 3-годишен опит в дейностите от РС „ПБЗН“ гр. Айтос и Младежки международен център гр. Бургас.
В работата си с учениците, експертите използваха различни индивидуални и групови симулации, ролеви ситуации и игри, психологични техники, чиято цел е придобиване на опит, укрепване на личностната устойчивост, повишаване на съзнателната аргументация за взаимопомощ.