ОУ "Христо Ботев" с. Пирне
община Айтос

Защита на личните данни

ОУ „Христо Ботев“ с.Пирне се включи в информационна кампания, организирана от Асоциацията на длъжностните лица по защита на данните. Целта на кампанията е да се повиши информираността между учениците и персонала как да защитят личните си данни. Това ще подобри нивото на защита на личните данни в образователните институции в Република България. Кампанията е под наслов „ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ“. Персоналът и учениците ще бъдат включени в обучителни онлайн-активности, както и ще получат информационни материали относно защитата на лични данни.

Можете да се запознаете със съветите за защита на личните данни за учениците чрез тази презентация: Защита на личните данни – презентация кампания

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование: Основно училище „Христо Ботев“

ЕИК/Булстат: 000043514

Адрес: с.Пирне, общ.Айтос, обл.Бургас, п.код: 8528

Телефон: 055332260; 0885660770

Електронна поща: info- 200109@edu.mon.bg

Интернет страница: http://www.ou-pirne.com

 

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

Име: Живко Павлов

пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Електронна поща: office@adpo.bg

Телефон: 02/492 0 112

 

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул.„Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Защита на личните данни за ученици.